עיצוב עליי×Ŗ גג

כשהילדים של ×Øוני×Ŗ ואבי ה×Ŗחילו לה×Ŗבג×Ø ×•×›×œ ילד היה זקוק לפ×Øטיו×Ŗ שלו, נוצ×Ø ×¦×•×Øך בהגדל×Ŗ הבי×Ŗ.

הם החליטו לשפׄ א×Ŗ עליי×Ŗ הגג בבי×Ŗם, שעד אז היי×Ŗה חלל ×Øיק ב×Ŗוך גג ×Øעפים.

א×Ŗ ה×Ŗכנון הפנימי של עליי×Ŗ הגג, חלוק×Ŗ החללים וגודלם - עשינו אנחנו.

א×Ŗ דגם המד×Øגו×Ŗ והמעקה בח×Øנו מ×Ŗוך כוונה ל×Ŗ×Ŗ מ×Øאה קליל ואוו×Øי×Øי.

א×Ŗ חד×Ø ×”×©×™× ×” של ההו×Øים בח×Øנו לעצב בצבעים שקטים ובהי×Øים ולשלב בו פ×Øיטים טבעיים, המש×Øים ×Øוגע ונינוחו×Ŗ.

א×Ŗ נגיעו×Ŗ הצבע הכנהנו בגופי ה×Ŗאו×Øה ובפ×Øיטים ששמנו בגל×Øיה הקטנה וב×Ŗוך חד×Ø ×”×Øחצה.

האהיל המ×Øכזי בחד×Ø ×”×©×™× ×” מו×Øכב משלושה גופי ×Ŗאו×Øה נפ×Øדים, או×Ŗם בח×Øנו בשוק הפשפשים ביפו. ב×Ŗכנון ובעיצוב שלנו הפכו לגוף ×Ŗאו×Øה אחד.

א×Ŗ א×Øון הבגדים בחד×Ø ×”×©×™× ×”, בנ×Ŗה ×Ŗמ×Ø ×§×Øן. הא×Øון ×Ŗוכנן ונבנה בה×Ŗאם למידו×Ŗ הלא הטנד×Øטיו×Ŗ שקיימו×Ŗ בעליי×Ŗ גג. ×Ŗמ×Ø, מעב×Ø ×œ×”×™×•×Ŗה נג×Øי×Ŗ מדהימה, היא קודם כל אומני×Ŗ בנפשה. ממליצו×Ŗ בחום לכל מי שמחפש משהו קצ×Ŗ "אח×Ø" שיש בו נגיעה אישי×Ŗ וה×Øבה מעוף, ליצו×Ø ×§×©×Ø ×¢× ×Ŗמ×Ø.

אם אהב×Ŗם וא×Ŗם לפני שיפוׄ דומה, צ×Øו א×Ŗנו קש×Ø ×•×‘×™×—×“ א×Ŗכם נעצב לכם א×Ŗ בי×Ŗ חלומו×Ŗיכם.

 

עיצוב ח×Ŗונה באוהיו

נעה היא ב×Ŗו של בן זוגי והיא בח×Øה לה×Ŗגו×Ø×Ø ×‘××•×”×™×• שבא×Øה"ב, בעקבו×Ŗ אהב×Ŗה ללא×Øי ×Ŗושב המקום. הם זוג מקהים שחי בצניעו×Ŗ ובפשטו×Ŗ וכך מקיימים הלכה למעשה א×Ŗ ה×Ŗפיהה שלהם, לגבי שמי×Ø×Ŗ כדו×Ø ×”××Øׄ. הם נוהגים ל×Øכוש בגדים/חפצים משומשים, מקפידים שכל הטקהטיל בבי×Ŗ יהיה 100% כו×Ŗנה או×Øגני×Ŗ ומש×Ŗמשים ×Øק באביז×Øים העשויים מחומ×Øים מ×Ŗכלים.

בה×Ŗיו בשנה שעב×Øה, כשהם החליטו לה×Ŗח×Ŗן, היה ב×Øו×Ø ×©×”×—×Ŗונה שלהם ×Ŗיעשה כולה על ידיהם ובעז×Ø×Ŗ בני המשפחו×Ŗ.

לבקש×Ŗה של נעה, קיבל×Ŗי א×Ŗ האח×Øיו×Ŗ לעיצוב החלל בו ה×Ŗקיימה הח×Ŗונה, ×Ŗוך שמי×Øה והקפדה על העק×Øונו×Ŗ שעל פיהם הם חיים.

img_1423

על השולחנו×Ŗ שמנוĀ × ×™×™×Ø ×œ×‘×Ÿ עגול שגז×Øנו מגליל ניי×Ø ×œ×‘×Ÿ כ×Ŗחליף למפו×Ŗ.

img_1437

על הניי×Ø ×”×œ×‘×Ÿ פיז×Ø×Ŗי עלים מניי×Ø ×ž×‘×Øיק בצו×Øה ובגוונים של עלי שלכ×Ŗ.

img_1425img_1424

א×Ŗ הצנצנו×Ŗ קנינו בחנו×Ŗ יד שניה, ולכל אח×Ŗ קש×Øנו ×”×Øט עדין לשד×Øוג המ×Øאה.

img_1427 img_1426

כל הכלים לאכילה עשויים מבמבוק שהוא חומ×Ø ×ž×Ŗכלה.

img_1433

על השולחנו×Ŗ, קופהאו×Ŗ גי×Øים לילדים ולמבוג×Øים כדי שיוכלו לציי×Ø ×¢×œ ה"מפו×Ŗ" בזמן הישיבה.

img_1428img_1454

מה×Ŗק×Øה ×Ŗלינו כדו×Øים עשויים ניי×Ø, לבנים ו×Øומנטיים.

img_1443

טקה הנישואים ה×Ŗקיים בחו×Øשה ההמוכה לאולם, בין העמודים האלה שקישט×Ŗי בפ×Øחים,Ā ×¢×ž×“ו הח×Ŗן והכלה בע×Ŗ הטקה.

א×Ŗ עוג×Ŗ הח×Ŗונה הכינה נעה בעצמה וחלק מהמ×Ŗנו×Ŗ שקיבלו היו אף הן עשויו×Ŗ בעבוד×Ŗ יד, ואח×Ŗ מהן לדע×Ŗי היי×Ŗה מקו×Øי×Ŗ ויצי×Ø×Ŗי×Ŗ במיוחד: בקבוקי יין שעליהם מודבק×Ŗ ×Ŗווי×Ŗ עם ה×Ŗמונה שלהם ולמטה כ×Ŗוב: A Perfect Blend

היי×Ŗה ח×Ŗונה מ×Øגש×Ŗ ויפה שכולה self made באווי×Øה מיוחד×Ŗ ושמחה מאוד.

 

אם יוצאים מגיעים למקומו×Ŗ נפלאים (ד"×Ø ×”×•×”)

השנה החדשה שבפ×Ŗח, ×Ŗהיה עבו×Øנו הפעם, שנה מיוחד×Ŗ ומ×Øגש×Ŗ הטומנ×Ŗ בחובה ה×Ŗחלה חדשה ומא×Ŗג×Ø×Ŗ.

נעים להכי×Ø, אנחנו אי×Ø×™×” ו×Øוני×Ŗ אחיו×Ŗ וגם החב×Øו×Ŗ הכי טובו×Ŗ, החלטנו בנקוד×Ŗ הזמן הזא×Ŗ, להפוך ×Ŗחביב של שנים למקצוע.

אי×Ø×™×” ā€“ לאח×Ø 25 שנו×Ŗ עבודה בהייטק.

×Øוני×Ŗ ā€“ביום בעל×Ŗ משפח×Ŗון, ומהצה×Øיים הטייליהטי×Ŗ לבי×Ŗ ולאי×Øועים.

וזה ההיפו×Ø ×©×ž××—×•×Øי ההחלטה לעשו×Ŗ א×Ŗ השינוי:

כילדו×Ŗ גדלנו בבי×Ŗ שהאה×Ŗטיקה והיופי היו ×Ŗמיד נוכחים בו וכשנולד אחינו ה×Øביעי (לאח×Ø ×‘×Ŗ, בן, ב×Ŗ) הביאו חב×Øים של הו×Øינו מ×Ŗנה ואליה הי×Ŗה מצו×Øפ×Ŗ ב×Øכה בזו הלשון: "למשפח×Ŗ עצמון אלופי האה×Ŗטיקה וההד×Ø ×”×˜×•×‘, ב×Øכו×Ŗ להולד×Ŗ...."

לאמא שלנו היה טעם משובח וא×Ŗ הבי×Ŗ בו גדלנו קישטו ×Ŗמיד פ×Øיטים מיוחדים ויפים. היא ידעה ל×Øקום ×Øקמ×Ŗ צלבים ולה×Øוג במה×Øגה אח×Ŗ וחלק מהפ×Øיטים היפים בבי×Ŗ כמו מפו×Ŗ, מפיו×Ŗ, וילונו×Ŗ וכד' היו מעשה ידיה. היא אהבה מאוד עציצים והמ×Øפה×Ŗ שלנו הי×Ŗה ×Ŗמיד מלאה בש×Øכים מהוגים שונים והיו גם לא מעט עציצים שהכניהה ל×Ŗוך הבי×Ŗ.

img_9790

וכך ק×Øה שהאהבה לעיצוב, לאה×Ŗטיקה וליופי שבפ×Øטים הקטנים, הובילה או×Ŗנו במשך השנים להיכ×Øו×Ŗ ה×Øחבה שלנו עם החנויו×ŖĀ ×”יו×Ŗ×ØĀ ×ž×™×•×—דו×Ŗ, וליכול×Ŗ שלנו לעשו×Ŗ א×Ŗ הבחי×Øו×Ŗ המדוייקו×Ŗ מ×Ŗוך שלל ההיצע הקיים בשוק.

img_3967
צילמה אלונה להב

בעקבו×Ŗ "לחׄ" בל×Ŗי מ×Ŗפש×Ø ×©×œ חב×Øים ובני משפחה, שביק×Øו בב×Ŗינו ובעז×Ø×Ŗ כמה אנשי מקצוע יק×Øים ונחושים, החלטנו להפוך א×Ŗ ה×Ŗחביב למקצוע ובכך לחלוק א×Ŗ כל הטוב הזה גם אי×Ŗכם וככה נולד "eclectique מגע של יופי לבי×Ŗ.".

אנחנו אוהבו×Ŗ לשלב בין ההגנונו×Ŗ השונים הקיימים בעיצוב הבי×Ŗ ומאמינו×Ŗ שהשילוב ביניהם הוא שעושה א×Ŗ הבי×Ŗ למקום שנעים להיו×Ŗ בו.

img_4349
צילמה אלונה להב

אנחנו אוהבו×Ŗ לשלב: קאנט×Øי אמ×Øיקאי עם הגנון יווני ים ×Ŗיכוני, וינטאג' ו×Øט×Øו עם פ×Øיטים מחופי ×”×™× ×™, שקט וצבעוני, עמוה ונקי, עׄ וב×Øזל, טבעי ומוזהב, ממוחז×Ø ×•×—×“×©.

אבל במיוחד אוהבו×Ŗ לעצב בהגנון כפ×Øי עם פ×Øיטים ישנים, שאנחנו מלקטו×Ŗ בשווקי פשפשים ובחנויו×Ŗ מיוחדו×Ŗ בא×Øׄ ובעולם. אנחנו מאמינו×Ŗ שהשילוב של חפצים ישנים שה×Ŗקבלו בי×Øושה או נאהפו ×¢"י המשפחה במשך השנים, הם אלו שיוצ×Øים א×Ŗ הקהם בחלל והופכים או×Ŗו למקום מ×Øגש וחם.

מכאן ×Ŗוכלו להבין א×Ŗ הבחי×Øה שלנו בשם eclectique ולא, זו לא שגיא×Ŗ כ×Ŗיב באנגלי×Ŗ šŸ™‚

העהק שלנו ל-הום הטיילינג ולעיצוב אי×Øועים קטנים הוא אומנם חדש וצעי×Ø, אבל האהבה שלנו לעיצוב והידע הנ×Øחב ב×Ŗחום, הפוגים בנו משח×Ø ×™×œ×“×•×Ŗינו.

אם א×Ŗם זקוקים למגע של יופי לבי×Ŗ, לעיצוב אי×Øועים קטנים או להטיילינג לימי צילום נשמח מאוד אם ×Ŗיצ×Øו אי×Ŗנו קש×Ø.

כל זה לא היה קו×Øה ללא העז×Øה וה×Ŗמיכה של:

הדה שלום אומני×Ŗ מוכש×Ø×Ŗ וחב×Øה, שהי×Ŗה ה×Øאשונה ל×Ŗ×Ŗ בנו אמון ופ×Ŗחה בפנינו א×Ŗ דל×Ŗו×Ŗ ההטודיוĀ ×œ×§×ØמיקהĀ ×©×œ×”.

×¢× ×Ŗ שגיא שאימצה או×Ŗנו כ×Ŗלמידו×Ŗיה ושי×Ŗפה או×Ŗנו בכל הודו×Ŗ המקצוע.

נו×Øי×Ŗ נחום הו×Øביׄ שהצליחה בד×Øכה המיוחד×Ŗ והנעימה לג×Øום לנו להאמין ביכולו×Ŗ שלנו.

אלונה להב שצילמה או×Ŗנו וא×Ŗ ב×Ŗינו בהמון ×Øגישו×Ŗ,עדינו×Ŗ ויופי.

אביטל שוׄ (שוצי דיגיטל) שמלווה או×Ŗנו במקצועיו×Ŗ ובנעימו×Ŗ בכל הקשו×Ø ×œ×Øש×Ŗו×Ŗ החב×Ø×Ŗיו×Ŗ.

המשפחו×Ŗ שלנו שמה×Øגע ה×Øאשון, ×Ŗומכו×Ŗ, עוז×Øו×Ŗ, מעו×Øבו×Ŗ ומאמינו×Ŗ בכישו×Øינו ול×Øפי מו×Ø ×©×œ× ×•, שהיה המעצב הג×Øפי שלנו, הצליח לג×Øום ל×Øעיון שלנו ללוגו להגיע לגימו×Ø ×”×”×•×¤×™ ובנה א×Ŗ הא×Ŗ×Ø ×©×œ× ×• ב×Øש×Ŗ.

ש×Ŗהיה לכולנו שנה טובה עם המון יופי מהביב,

שלכם,

eclectique מגע של יופי לבי×Ŗ.

×Øוני×Ŗ עצמון בן אדיבה

ואי×Ø×™×” עצמון מו×Ø.