עיצוב עליי×Ŗ גג

כשהילדים של ×Øוני×Ŗ ואבי ה×Ŗחילו לה×Ŗבג×Ø ×•×›×œ ילד היה זקוק לפ×Øטיו×Ŗ שלו, נוצ×Ø ×¦×•×Øך בהגדל×Ŗ הבי×Ŗ.

הם החליטו לשפׄ א×Ŗ עליי×Ŗ הגג בבי×Ŗם, שעד אז היי×Ŗה חלל ×Øיק ב×Ŗוך גג ×Øעפים.

א×Ŗ ה×Ŗכנון הפנימי של עליי×Ŗ הגג, חלוק×Ŗ החללים וגודלם - עשינו אנחנו.

א×Ŗ דגם המד×Øגו×Ŗ והמעקה בח×Øנו מ×Ŗוך כוונה ל×Ŗ×Ŗ מ×Øאה קליל ואוו×Øי×Øי.

א×Ŗ חד×Ø ×”×©×™× ×” של ההו×Øים בח×Øנו לעצב בצבעים שקטים ובהי×Øים ולשלב בו פ×Øיטים טבעיים, המש×Øים ×Øוגע ונינוחו×Ŗ.

א×Ŗ נגיעו×Ŗ הצבע הכנהנו בגופי ה×Ŗאו×Øה ובפ×Øיטים ששמנו בגל×Øיה הקטנה וב×Ŗוך חד×Ø ×”×Øחצה.

האהיל המ×Øכזי בחד×Ø ×”×©×™× ×” מו×Øכב משלושה גופי ×Ŗאו×Øה נפ×Øדים, או×Ŗם בח×Øנו בשוק הפשפשים ביפו. ב×Ŗכנון ובעיצוב שלנו הפכו לגוף ×Ŗאו×Øה אחד.

א×Ŗ א×Øון הבגדים בחד×Ø ×”×©×™× ×”, בנ×Ŗה ×Ŗמ×Ø ×§×Øן. הא×Øון ×Ŗוכנן ונבנה בה×Ŗאם למידו×Ŗ הלא הטנד×Øטיו×Ŗ שקיימו×Ŗ בעליי×Ŗ גג. ×Ŗמ×Ø, מעב×Ø ×œ×”×™×•×Ŗה נג×Øי×Ŗ מדהימה, היא קודם כל אומני×Ŗ בנפשה. ממליצו×Ŗ בחום לכל מי שמחפש משהו קצ×Ŗ "אח×Ø" שיש בו נגיעה אישי×Ŗ וה×Øבה מעוף, ליצו×Ø ×§×©×Ø ×¢× ×Ŗמ×Ø.

אם אהב×Ŗם וא×Ŗם לפני שיפוׄ דומה, צ×Øו א×Ŗנו קש×Ø ×•×‘×™×—×“ א×Ŗכם נעצב לכם א×Ŗ בי×Ŗ חלומו×Ŗיכם.