עיצוב ח×Ŗונה באוהיו

נעה היא ב×Ŗו של בן זוגי והיא בח×Øה לה×Ŗגו×Ø×Ø ×‘××•×”×™×• שבא×Øה"ב, בעקבו×Ŗ אהב×Ŗה ללא×Øי ×Ŗושב המקום. הם זוג מקהים שחי בצניעו×Ŗ ובפשטו×Ŗ וכך מקיימים הלכה למעשה א×Ŗ ה×Ŗפיהה שלהם, לגבי שמי×Ø×Ŗ כדו×Ø ×”××Øׄ. הם נוהגים ל×Øכוש בגדים/חפצים משומשים, מקפידים שכל הטקהטיל בבי×Ŗ יהיה 100% כו×Ŗנה או×Øגני×Ŗ ומש×Ŗמשים ×Øק באביז×Øים העשויים מחומ×Øים מ×Ŗכלים.

בה×Ŗיו בשנה שעב×Øה, כשהם החליטו לה×Ŗח×Ŗן, היה ב×Øו×Ø ×©×”×—×Ŗונה שלהם ×Ŗיעשה כולה על ידיהם ובעז×Ø×Ŗ בני המשפחו×Ŗ.

לבקש×Ŗה של נעה, קיבל×Ŗי א×Ŗ האח×Øיו×Ŗ לעיצוב החלל בו ה×Ŗקיימה הח×Ŗונה, ×Ŗוך שמי×Øה והקפדה על העק×Øונו×Ŗ שעל פיהם הם חיים.

img_1423

על השולחנו×Ŗ שמנוĀ × ×™×™×Ø ×œ×‘×Ÿ עגול שגז×Øנו מגליל ניי×Ø ×œ×‘×Ÿ כ×Ŗחליף למפו×Ŗ.

img_1437

על הניי×Ø ×”×œ×‘×Ÿ פיז×Ø×Ŗי עלים מניי×Ø ×ž×‘×Øיק בצו×Øה ובגוונים של עלי שלכ×Ŗ.

img_1425img_1424

א×Ŗ הצנצנו×Ŗ קנינו בחנו×Ŗ יד שניה, ולכל אח×Ŗ קש×Øנו ×”×Øט עדין לשד×Øוג המ×Øאה.

img_1427 img_1426

כל הכלים לאכילה עשויים מבמבוק שהוא חומ×Ø ×ž×Ŗכלה.

img_1433

על השולחנו×Ŗ, קופהאו×Ŗ גי×Øים לילדים ולמבוג×Øים כדי שיוכלו לציי×Ø ×¢×œ ה"מפו×Ŗ" בזמן הישיבה.

img_1428img_1454

מה×Ŗק×Øה ×Ŗלינו כדו×Øים עשויים ניי×Ø, לבנים ו×Øומנטיים.

img_1443

טקה הנישואים ה×Ŗקיים בחו×Øשה ההמוכה לאולם, בין העמודים האלה שקישט×Ŗי בפ×Øחים,Ā ×¢×ž×“ו הח×Ŗן והכלה בע×Ŗ הטקה.

א×Ŗ עוג×Ŗ הח×Ŗונה הכינה נעה בעצמה וחלק מהמ×Ŗנו×Ŗ שקיבלו היו אף הן עשויו×Ŗ בעבוד×Ŗ יד, ואח×Ŗ מהן לדע×Ŗי היי×Ŗה מקו×Øי×Ŗ ויצי×Ø×Ŗי×Ŗ במיוחד: בקבוקי יין שעליהם מודבק×Ŗ ×Ŗווי×Ŗ עם ה×Ŗמונה שלהם ולמטה כ×Ŗוב: A Perfect Blend

היי×Ŗה ח×Ŗונה מ×Øגש×Ŗ ויפה שכולה self made באווי×Øה מיוחד×Ŗ ושמחה מאוד.