אם יוצאים מגיעים למקומו×Ŗ נפלאים (ד"×Ø ×”×•×”)

השנה החדשה שבפ×Ŗח, ×Ŗהיה עבו×Øנו הפעם, שנה מיוחד×Ŗ ומ×Øגש×Ŗ הטומנ×Ŗ בחובה ה×Ŗחלה חדשה ומא×Ŗג×Ø×Ŗ.

נעים להכי×Ø, אנחנו אי×Ø×™×” ו×Øוני×Ŗ אחיו×Ŗ וגם החב×Øו×Ŗ הכי טובו×Ŗ, החלטנו בנקוד×Ŗ הזמן הזא×Ŗ, להפוך ×Ŗחביב של שנים למקצוע.

אי×Ø×™×” ā€“ לאח×Ø 25 שנו×Ŗ עבודה בהייטק.

×Øוני×Ŗ ā€“ביום בעל×Ŗ משפח×Ŗון, ומהצה×Øיים הטייליהטי×Ŗ לבי×Ŗ ולאי×Øועים.

וזה ההיפו×Ø ×©×ž××—×•×Øי ההחלטה לעשו×Ŗ א×Ŗ השינוי:

כילדו×Ŗ גדלנו בבי×Ŗ שהאה×Ŗטיקה והיופי היו ×Ŗמיד נוכחים בו וכשנולד אחינו ה×Øביעי (לאח×Ø ×‘×Ŗ, בן, ב×Ŗ) הביאו חב×Øים של הו×Øינו מ×Ŗנה ואליה הי×Ŗה מצו×Øפ×Ŗ ב×Øכה בזו הלשון: "למשפח×Ŗ עצמון אלופי האה×Ŗטיקה וההד×Ø ×”×˜×•×‘, ב×Øכו×Ŗ להולד×Ŗ...."

לאמא שלנו היה טעם משובח וא×Ŗ הבי×Ŗ בו גדלנו קישטו ×Ŗמיד פ×Øיטים מיוחדים ויפים. היא ידעה ל×Øקום ×Øקמ×Ŗ צלבים ולה×Øוג במה×Øגה אח×Ŗ וחלק מהפ×Øיטים היפים בבי×Ŗ כמו מפו×Ŗ, מפיו×Ŗ, וילונו×Ŗ וכד' היו מעשה ידיה. היא אהבה מאוד עציצים והמ×Øפה×Ŗ שלנו הי×Ŗה ×Ŗמיד מלאה בש×Øכים מהוגים שונים והיו גם לא מעט עציצים שהכניהה ל×Ŗוך הבי×Ŗ.

img_9790

וכך ק×Øה שהאהבה לעיצוב, לאה×Ŗטיקה וליופי שבפ×Øטים הקטנים, הובילה או×Ŗנו במשך השנים להיכ×Øו×Ŗ ה×Øחבה שלנו עם החנויו×ŖĀ ×”יו×Ŗ×ØĀ ×ž×™×•×—דו×Ŗ, וליכול×Ŗ שלנו לעשו×Ŗ א×Ŗ הבחי×Øו×Ŗ המדוייקו×Ŗ מ×Ŗוך שלל ההיצע הקיים בשוק.

img_3967
צילמה אלונה להב

בעקבו×Ŗ "לחׄ" בל×Ŗי מ×Ŗפש×Ø ×©×œ חב×Øים ובני משפחה, שביק×Øו בב×Ŗינו ובעז×Ø×Ŗ כמה אנשי מקצוע יק×Øים ונחושים, החלטנו להפוך א×Ŗ ה×Ŗחביב למקצוע ובכך לחלוק א×Ŗ כל הטוב הזה גם אי×Ŗכם וככה נולד "eclectique מגע של יופי לבי×Ŗ.".

אנחנו אוהבו×Ŗ לשלב בין ההגנונו×Ŗ השונים הקיימים בעיצוב הבי×Ŗ ומאמינו×Ŗ שהשילוב ביניהם הוא שעושה א×Ŗ הבי×Ŗ למקום שנעים להיו×Ŗ בו.

img_4349
צילמה אלונה להב

אנחנו אוהבו×Ŗ לשלב: קאנט×Øי אמ×Øיקאי עם הגנון יווני ים ×Ŗיכוני, וינטאג' ו×Øט×Øו עם פ×Øיטים מחופי ×”×™× ×™, שקט וצבעוני, עמוה ונקי, עׄ וב×Øזל, טבעי ומוזהב, ממוחז×Ø ×•×—×“×©.

אבל במיוחד אוהבו×Ŗ לעצב בהגנון כפ×Øי עם פ×Øיטים ישנים, שאנחנו מלקטו×Ŗ בשווקי פשפשים ובחנויו×Ŗ מיוחדו×Ŗ בא×Øׄ ובעולם. אנחנו מאמינו×Ŗ שהשילוב של חפצים ישנים שה×Ŗקבלו בי×Øושה או נאהפו ×¢"י המשפחה במשך השנים, הם אלו שיוצ×Øים א×Ŗ הקהם בחלל והופכים או×Ŗו למקום מ×Øגש וחם.

מכאן ×Ŗוכלו להבין א×Ŗ הבחי×Øה שלנו בשם eclectique ולא, זו לא שגיא×Ŗ כ×Ŗיב באנגלי×Ŗ šŸ™‚

העהק שלנו ל-הום הטיילינג ולעיצוב אי×Øועים קטנים הוא אומנם חדש וצעי×Ø, אבל האהבה שלנו לעיצוב והידע הנ×Øחב ב×Ŗחום, הפוגים בנו משח×Ø ×™×œ×“×•×Ŗינו.

אם א×Ŗם זקוקים למגע של יופי לבי×Ŗ, לעיצוב אי×Øועים קטנים או להטיילינג לימי צילום נשמח מאוד אם ×Ŗיצ×Øו אי×Ŗנו קש×Ø.

כל זה לא היה קו×Øה ללא העז×Øה וה×Ŗמיכה של:

הדה שלום אומני×Ŗ מוכש×Ø×Ŗ וחב×Øה, שהי×Ŗה ה×Øאשונה ל×Ŗ×Ŗ בנו אמון ופ×Ŗחה בפנינו א×Ŗ דל×Ŗו×Ŗ ההטודיוĀ ×œ×§×ØמיקהĀ ×©×œ×”.

×¢× ×Ŗ שגיא שאימצה או×Ŗנו כ×Ŗלמידו×Ŗיה ושי×Ŗפה או×Ŗנו בכל הודו×Ŗ המקצוע.

נו×Øי×Ŗ נחום הו×Øביׄ שהצליחה בד×Øכה המיוחד×Ŗ והנעימה לג×Øום לנו להאמין ביכולו×Ŗ שלנו.

אלונה להב שצילמה או×Ŗנו וא×Ŗ ב×Ŗינו בהמון ×Øגישו×Ŗ,עדינו×Ŗ ויופי.

אביטל שוׄ (שוצי דיגיטל) שמלווה או×Ŗנו במקצועיו×Ŗ ובנעימו×Ŗ בכל הקשו×Ø ×œ×Øש×Ŗו×Ŗ החב×Ø×Ŗיו×Ŗ.

המשפחו×Ŗ שלנו שמה×Øגע ה×Øאשון, ×Ŗומכו×Ŗ, עוז×Øו×Ŗ, מעו×Øבו×Ŗ ומאמינו×Ŗ בכישו×Øינו ול×Øפי מו×Ø ×©×œ× ×•, שהיה המעצב הג×Øפי שלנו, הצליח לג×Øום ל×Øעיון שלנו ללוגו להגיע לגימו×Ø ×”×”×•×¤×™ ובנה א×Ŗ הא×Ŗ×Ø ×©×œ× ×• ב×Øש×Ŗ.

ש×Ŗהיה לכולנו שנה טובה עם המון יופי מהביב,

שלכם,

eclectique מגע של יופי לבי×Ŗ.

×Øוני×Ŗ עצמון בן אדיבה

ואי×Ø×™×” עצמון מו×Ø.