הטיילינג ליום צילום

עבו×Ø ×¢× ×Ŗ שגיא - אד×Øיכלי×Ŗ ומעצב×Ŗ פנים
צילום: או×Øה כהן
השאל×Ŗ פ×Øיטים: שטיחי אי×Ŗמ×Ø, Ginger, גליה שמחאי, הדה שלום ואיל×Ŗ גד