השי×Øו×Ŗ שלנו

השי×Øו×Ŗ שלנו מצטיין בפשטו×Ŗ, אוטנטיו×Ŗ והגינו×Ŗ ונעשה ×Ŗמיד בהב×Ø ×¤× ×™× יפו×Ŗ וב×Øוגע.חשוב לנו ש×Ŗהנו מהעבודה המשו×Ŗפ×Ŗ אי×Ŗנו ו×Ŗ×Øגישו שא×Ŗם בידיים טובו×Ŗ וש-eclectique ×Ŗוכל לעזו×Ø ×œ×›× להגשים א×Ŗ חלומכם.

לצד היכול×Ŗ שלנו להביא ×Øעיונו×Ŗ לשינוי ולכוון א×Ŗכם לבחי×Øו×Ŗ הנכונו×Ŗ, חשוב לנו לא פחו×Ŗ, שבהיום ה×Ŗהליך ×Ŗ×Øגישו שהבי×Ŗ מ×Ŗאים לטעמכם ולצ×Øכים שלכם ויהיה לכם נעים לשהו×Ŗ בו.

הום הטיילינג

img_4294פגיש×Ŗ הכ×Øו×Ŗ אצלנו - ללא ×Ŗשלום וללא ה×Ŗחייבו×Ŗ.

לאח×Ø ×ž×›×Ÿ ה×Ŗמחו×Ø ×™×”×™×” על פי היקף הפ×Øוייקט.

יש אפש×Øו×Ŗ לפגיש×Ŗ ייעוׄ חד-פעמי×Ŗ בבי×Ŗ הלקוח.

עיצוב אי×Øועים קטנים ואינטימיים

img_2641מיועד למי שחוגג יום הולד×Ŗ עגול, יום נשואים, היום למודים וכד' בחצ×Ø ×§×˜× ×”, בבי×Ŗ או במועדון/אולם אינטימי.

פגישה מקדימה להכ×Ø×Ŗ המשפחה והצ×Øכים.

פגישה להצג×Ŗ הקונהפט שלנו לאי×Øוע והגעה לההכמה לגבי כל הפ×Øטים הקטנים.

הגעה ביום האי×Øוע למקום האי×Øוע, עיצוב החלל ומגע של יופי לשולחנו×Ŗ והבא×Ŗ פ×Øיטים משלימים מהאוהף הפ×Øטי שלנו, שליקטנו במשך השנים משווקים ומחנויו×Ŗ מיוחדו×Ŗ ב×Øחבי העולם ובא×Øׄ.

ה×Ŗמחו×Ø ×‘×”×Ŗאם להוג האי×Øוע, ולצ×Øכי הלקוח.

הטיילינג ליום צילום

מיועד לאד×Øיכלים, לצלמים המצלמים אוכל, ב×Ŗים וכד' ולצלמים של מגזינים המ×Ŗכננים כ×Ŗבו×Ŗ בנושאי חגים, ×¢×Øיכ×Ŗ שולחן ועוד.

פגיש×Ŗ הכנה והיכ×Øו×Ŗ עם הביב×Ŗ הצילום והצ×Øכים של הלקוח.

הבא×Ŗ פ×Øיטים משלימים מהאוהף הפ×Øטי שלנו.

הידו×Ø ×•×ž×’×¢ של יופי לחלל ביום הצילומים.

עז×Øה וש×Ŗ"פ עם הצלם, האד×Øיכל, המעצב עד להיום הצילומים.

ה×Ŗמחו×Ø ×¢×¤"י ימי עבודה.