ב×Ŗים

הש×Øאה להלבש×Ŗ ב×Ŗים

(כל ה×Ŗמונו×Ŗ צולמו על ידינו)