אודו×Ŗנו

img_3944sנעים להכי×Ø, אנחנו אי×Ø×™×” ו×Øוני×Ŗ - אחיו×Ŗ וחב×Øו×Ŗ הכי טובו×Ŗ ומאז שאנחנו זוכ×Øו×Ŗ א×Ŗ עצמנו, עיצוב ואה×Ŗטיקה היו חלק בל×Ŗי נפ×Øד מהחיים בבי×Ŗ שבו גדלנו.

מ×Ŗוך אהב×Ŗנו הגדולה ל×Ŗחום, החלטנו להפוך ×Ŗחביב של שנים למקצוע. אי×Ø×™×” לאח×Ø 25 שנו×Ŗ עבודה בהייטק ו×Øוני×Ŗ אח×Øי 12 שנו×Ŗ עבודה במשפח×Ŗון שלה.

האהבה לעיצוב, לאה×Ŗטיקה וליופי שבפ×Øטים הקטנים, הובילה או×Ŗנו במשך השנים, להיכ×Øו×Ŗ ה×Øחבה שלנו עם החנויו×Ŗ היו×Ŗ×Ø ×ž×™×•×—×“×•×Ŗ, וליכול×Ŗ שלנו לעשו×Ŗ א×Ŗ הבחי×Øו×Ŗ המדויקו×Ŗ מ×Ŗוך שלל ההיצע הקיים בשוק.

בעקבו×Ŗ "לחׄ" בל×Ŗי מ×Ŗפש×Ø ×©×œ חב×Øים ובני משפחה, שביק×Øו בב×Ŗינו ובעז×Ø×Ŗ כמה אנשי מקצוע יק×Øים ונחושים, החלטנו להפוך א×Ŗ ה×Ŗחביב למקצוע ובכך לחלוק א×Ŗ כל הטוב הזה גם א×Ŗכם וככה נולד "eclectique מגע של יופי לבי×Ŗ."

אנחנו אוהבו×Ŗ לשלב בין ההגנונו×Ŗ השונים הקיימים בעיצוב הבי×Ŗ ומאמינו×Ŗ שהשילוב ביניהם הוא זהĀ  שיוצ×Ø ×‘×”×•×¤×• של דב×Ø, א×Ŗ הה×Øמוניה והאוי×Øה הנעימה.

לצד שילוב ההגנונו×Ŗ, אנחנו אוהבו×Ŗ במיוחד לעצב בהגנון כפ×Øי עם פ×Øיטים ישנים, שאנחנו מלקטו×Ŗ בשווקי פשפשים ובחנויו×Ŗ מיוחדו×Ŗ בא×Øׄ ובעולם.

מכאן ×Ŗוכלו להבין א×Ŗ הבחי×Øה שלנו בשם eclectique ולא, זו לא שגיא×Ŗ כ×Ŗיב באנגלי×Ŗ ?

העיצוב שלנו מ×Ŗאפיין בשילוב בין הגנונו×Ŗ שונים עם דגש על אוי×Øה כפ×Øי×Ŗ בניחוח של פעם, מה שיוצ×Ø ×œ×“×¢×Ŗנו בי×Ŗ חם ומזמין.

נשמח מאוד אם ×Ŗיצ×Øו אי×Ŗנו קש×Ø ×•×™×—×“ אי×Ŗכם נוכל להעניק לבי×Ŗכם או לאי×Øוע אינטימי/יום צילום, שא×Ŗם מ×Ŗכננים - א×Ŗ מגע היופי שלנו .